Technologie

CI/CD

Oceń:

Praktyka ciągłej integracji i ciągłego wdrażania, czyli Continuous Integration (CI) oraz Continuous Delivery (CD), wykorzystywana w pracy nad budowaniem i rozwojem projektów informatycznych. Jej celem jest stworzenie spójnego i zautomatyzowanego procesu budowania i testowania aplikacji, a w dalszym etapie jej wdrożenie i obsługa. Dzięki zastosowaniu tej praktyki, gdzie wszelkie zmiany w kodzie są aktualizowane regularnie w małych odstępach czasu, zespoły nie tracą czasu na rutynowe zadania związane z kompilacją, testowaniem i dystrybucją kodu.