Limited Edition - pierwsza internetowa galeria sztuki

Pierwsza galeria sztuki online

Galeria sprzedająca sztukę online

Korzenie marki sięgają francuskiej tradycji drukarskiej. Ideą galerii Limited Edition jest udostępnienie sztuki szerokiemu gronu odbiorców. Założyciele wyszli z założenia, że galerie, które funkcjonują na rynku, są zbyt "niedostępne" dla klienta. Naszym zadaniem było stworzenie marki dostępnej i wiarygodnej dla klientów galerii sztuki – pod nazwą Limited Edition.

Branding galeria sztuki online Limited Edition
Galeria sztuki online Limited Edition
Pierwsza galeria sztuki online - Limited Edition
Stworzenie marki dla galerii sztuki online
Galeria sztuki Limited Edition
Branding Limited Edition - galeria sztuki online
Internetowa galeria sztuki Limited Edition
Internetowa galeria sztuki Limited Edition