Prezentacja usług - Linkedin Learning

To jest studium przypadku podstrony z prezentacją usług klientom B2B firmy Linkedin Learning. W szablonie listy usług odnaleziono 20 dobrych praktyk i 2 błędy.
Zobacz kolejny przypadek Uzyskaj pełny dostęp do analizy