Usługa

Service Design

Zaprojektuj z nami nową lub ulepsz istniejącą usługę

Wyceń projekt


Nasze nagrody i wyróżnienia

Istotę problemów związanych z rozwojem produktu i procesu można zdefiniować jako lukę w wydajności
pomiędzy aktualną praktyką a stanem pożądanym.

Nieźle to opisaliśmy? Ale jeśli wczytasz się... to jest prawda.

Zoptymalizujemy i zautomatyzujemy procesy niezbędne do dostarczenia produktu lub usługi tak, aby były bardziej pożądanymi dla klientów oraz intuicyjnymi dla zespołu ich właściciela. Jako jedyni w Polsce otrzymaliśmy prestiżową nagrodę iF Design Award za Service Design i UX.

Wspólnie z Klientem pracujemy nad poprawą konkurencyjności i optymalizacją usługi w oparciu o techniki i metody Service Design oraz Lean Management. Naszym ulubionym narzędziem jest Service Blueprint. Pozwala zaplanować ścieżkę klienta, zidentyfikować procesy, z których składa się usługa, znaleźć jej wąskie gardła i określić ramy czasowe jej wykonania.


Przeprowadzenie badań

Przeprowadzenie badań

Badania dają usłudze szansę przewyższyć oczekiwania klientów i stać się trudnymi do skopiowania przez konkurentów.
Zaangażowanie uczestników procesu

Zaangażowanie uczestników procesu

Odpowiednio skoordynowane procesy pozwalają dostarczyć usługę i wywołać określone emocje u klientów.
Opracowanie Blueprint usługi

Opracowanie Blueprint usługi

Wizualizacja całości procesu, wąskich gardeł i timingu pozwoli zespołowi wspólnie pracować nad rozwiązywaniem problemów.
Stworzenie mapy usprawnień

Stworzenie mapy usprawnień

Blueprint pozwala zobaczyć proces na nowo i zastanowić się nad jego usprawnieniem. Pomysły na usprawnienia są testowane za pomocą prototypu.
Prototypowanie lepszej usługi

Prototypowanie lepszej usługi

Na doświadczenia klienta wpływają trzy czynniki - emocje, zaufanie i poczucie kontroli. Prototyp powinien uwzględniać każdy z nich.
Wytyczne do implementacji

Wytyczne do implementacji

Zrozumienie przez zespół istoty zmiany, odpowiednie narzędzia i procedury pozwolą przekształcić design w działającą usługę.

Zaprojektuj z nami lepszą usługę


Portfolio z zakresu Service Design


Certificates
  • 5 zaprojektowanych usług
  • iF Design Award otrzymana za Service Design i UX
  • 50+ przeprowadzonych facylitacji i warsztatów
  • 5 krajów (Polska, Ukraina, Bułgaria, Niemcy, USA)