Rozwiązanie

Serwisy korporacyjne

Dla firm z wizją

Wyceń projekt


Nasze nagrody i wyróżnienia

W ciągu 10 lat opracowaliśmy szczegółowy proces tworzenia serwisów korporacyjnych, gdzie każdy element jest na swoim miejscu.

Proces produkcji serwisu korporacyjnego różni się od tworzenia jakiejkolwiek innej strony www. Serwis korporacyjny to opakowanie przedsiębiorstwa, a w wypadku firm sprzedających w ramach B2B jest również kanałem sprzedaży.

Produkując serwis korporacyjny, skupiamy się na określonych aspektach projektu: ofercie firmy i jej zakomunikowaniu do odpowiednich Person (klientów, partnerów, potencjalnych pracowników) i realizacji ich potrzeb, a także właścicieli, zarządu i menedżerów, czyli interesariuszy. Wszystko to jest szczegółowo zaplanowane i opakowane zgodnie z koncepcją brandingową.

Realizacja serwisów korporacyjnych jest naszym konikiem. Opracowaliśmy precyzyjny proces, w którym każdy interesariusz (zarząd, marketing, IT) ma poczucie pełnej kontroli i jasności na temat tego, co za chwilę nastąpi, a każdy element jest na swoim miejscu.


Użyteczność

Użyteczność

Serwis korporacyjny to odpowiedź na potrzeby informacyjne. Projektujemy serwisy, które realizują określone scenariusze użycia wynikające z potrzeb i definicji person.
Digital branding

Digital branding

Serwis korporacyjny to spójny wizerunek firmy. Na strony serwisu przenosimy świat firmy - to jak firma mówi, zachowuje się i wygląda.
Widoczność (SEO)

Widoczność (SEO)

Serwis korporacyjny powinien być widoczny w wyszukiwarce. Analizując potrzeby informacyjne klientów projektujemy go tak, aby był widoczny w odpowiedzi na zapytania tekstowe i głosowe.
Dostępność geograficzna

Dostępność geograficzna

Serwis korporacyjny powinien być dostępny w ułamki sekund niezależnie od położenia geograficznego użytkownika. Od początku budujemy strony oparte o technologie chmurowe.
Dystrybucja kontentu

Dystrybucja kontentu

Udostępniane linki serwisu korporacyjnego powinny wyświetlać odpowiednie informacje i wykorzystywać najnowsze rozwiązania (Facebook Instant Articles).
Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

Zapewniamy bezpieczeństwo dzięki połączeniu trzech elementów: stabilnego języka oprogramowania (Python), odpowiedniej architektury informatycznej, infrastruktury chmurowej (AWS, Google, Azure).
Skalowalność

Skalowalność

Zapewniamy łatwy i tani rozwój serwisu, dodawanie nowych funkcji, wprowadzanie zmian dzięki stosowaniu odpowiedniej technologii (Python), architekturze i napisaniu serwisu pod rozwiązania chmurowe.

Koszt serwisu jest zależny od czasu, który należy poświęcić na jego wykonanie.


Powiązane projekty


Certificates
  • 50+ serwisów korporacyjnych
  • 15+ serwisów promocyjnych
  • 60% dla firm małych i startup'ów
  • 40% dla firm do 1000 pracowników