Rozwiązanie

AWS

Tworzymy aplikacje oparte o usługi i komponenty AWS

Wyceń projekt


Nasze nagrody i wyróżnienia

Czym są aplikacje oparte o rozwiązania chmurowe?

Z punktu widzenia użytkownika są to wciąż serwisy internetowe, aplikacje biznesowe, SaaS, systemy wspierające procesy zarządzania, aplikacje oparte o chatboty, Machine Learning, bądź Blockchain. Za jednym wyjątkiem - te wszystkie aplikacje powstają w oparciu o gotowe komponenty stworzone przez najlepszych architektów i programistów AWS (Amazon Web Services). Są gotowe do użycia i są wykorzystywane przez naszych programistów i architektów do tworzenia aplikacji szytych na miarę dla naszych klientów. To sprawia, że wszystkie te skomplikowane kosztowne rozwiązania stają się w zasięgu Twojej ręki.

Dzięki nim skracamy czas realizacji projektu, obniżamy koszty i ryzyka, zwiększamy bezpieczeństwo wytworzonego oprogramowania oraz danych, które przechowuje.


Dostępność

Dostępność

Możliwość wykorzystania w swoim produkcie cyfrowym najbardziej pożądanych i kosztownych komponentów za ułamek ich wartości.
Innowacyjność

Innowacyjność

Dostęp do najnowszych technologii i rozwiązań, które dają przewagę nad konkurentami.
Mobilność

Mobilność

Dostarczenie produktu cyfrowego użytkownikom niezależnie od położenia geograficznego i typu urządzenia, z którego korzystają.
Szybkość wdrożenia

Szybkość wdrożenia

Skrócony proces wytworzenia produktu cyfrowego i sprawdzenia niszy rynkowej.
Elastyczność kosztowa

Elastyczność kosztowa

Biznes wykorzystuje rozwiązanie w zależności od potrzeb - bardziej w godzinach szczytu i mniej w godzinach poza szczytem.
Koszty i ryzyka

Koszty i ryzyka

Milionowe oszczędności na wytworzeniu, utrzymaniu i zabezpieczeniu skomplikowanych rozwiązań, które dostarczają wartość.

Skorzystaj z doświadczenia naszego zespołu


Nasze projekty z wykorzystaniem AWS Cloud

humanbehindeverynumber.com

Platforma wideo online

Stworzyliśmy platformę wideo online, aby przedstawić wyniki projektu badawczego. Wysoka wydajność platformy, płynna transmisja wideo niezależnie od położenia geograficznego widzów oraz nieograniczona skalowalność zostały osiągnięte dzięki rozwiązaniom chmurowym. Zastosowaliśmy takie technologie jak: Backbone.js, ZF3, Python, EC2, S3, Lambda i CloudFront.


Certificates
  • 165 komponentów i usług udostępniło AWS w roku 2019
  • 5+ lat doświadczenia posiada nasz zespół w cloud application development
  • 12+ aplikacji stworzyliśmy przy wykorzystaniu usług AWS
  • 5200+ programistycznych godzin zaoszczędziliśmy naszym klientom