Rozwiązanie

Aplikacje dla pacjentów i lekarzy

Pomagamy firmom farmaceutycznym i startup'om wnieść nową wartość na rynek usług cyfrowych.

Wyceń projekt


Nasze nagrody i wyróżnienia

Tworzymy aplikacje z głębokim zrozumieniem potrzeb pacjentów i lekarzy

Potrzeby pacjentów i lekarzy wynikają bezpośrednio z obszaru terapeutycznego i jednostki chorobowej, której dotyczą. Dzięki wieloletniej współpracy z globalnym CRO nasza agencja buduje unikatowe doświadczenie w zakresie odkrywania potrzeb i tworzenia aplikacji dla pacjentów i lekarzy.

Za nami 18+ jednostek chorobowych, 35+ wywiadów z pacjentami i lekarzami. Nasza firma zdobyła bezpośrednie doświadczenie w prowadzeniu wywiadów pogłębionych z pacjentami i lekarzami, rekrutacji respondentów do wywiadów, prowadzeniu warsztatów w 6+ krajach Europy i Ameryki Północnej.

Onkologia, choroby układu krążenia, choroby autoimmunologiczne, choroby wirusowe, choroby układu pokarmowego są obszarami, w których już pracowaliśmy.

Jesteśmy jedyną polską agencją i software house nagrodzoną iF Design Award w kategorii Health.


Aplikacje angażujące pacjentów

Aplikacje angażujące pacjentów

Zachęcamy pacjentów do aktywnego udziału w swoim leczeniu dzięki tworzeniu aplikacji edukacyjnych, ułatwiających wyszukiwanie i dostęp do leczenia, monitorujących stan zdrowia.
Aplikacje do telemedycyny

Aplikacje do telemedycyny

Projektujemy i programujemy aplikacje umożliwiające lekarzom zdalny monitoring stanu zdrowia i diagnostykę pacjenta.
Aplikacje wspierające rutynę terapii

Aplikacje wspierające rutynę terapii

Na potrzeby długotrwałych terapii projektujemy aplikacje przypominające o leczeniu oraz zmniejszające drop-out w trakcie badań klinicznych.
Aplikacje oparte o badania

Aplikacje oparte o badania

Tworzymy aplikacje oparte o badania oraz rzetelną analizę potrzeb. Weryfikujemy prototypy na wczesnym etapie ich powstania wraz z lekarzami i pacjentami chorymi na dane schorzenie.
7 lat doświadczenia

7 lat doświadczenia

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w healthcare, które wykorzystujemy podczas tworzenia aplikacji webowych i mobilnych.
Dane wrażliwe

Dane wrażliwe

Jesteśmy przygotowani na rozwiązywanie case'ów przetwarzania danych wrażliwych. Nasza firma spełnia wymogi RODO i polityki compliance globalnego CRO.

Tworzysz aplikację dla pacjentów i lekarzy?


Case study

Aplikacje dla pacjentów i lekarzy

Doświadczenie pacjentów w badaniach klinicznych

#HumanBehindEveryNumber jest projektem zrealizowanym na zlecenie KCR w 6 krajach. Naszym celem było poznanie doświadczeń pacjentów uczestniczących w badaniach klinicznych i spojrzenie na badania kliniczne jako na usługę, którą można ulepszać. W efekcie powstała m.in. unikatowa platforma wideo.

Aplikacje dla pacjentów i lekarzy

Badanie UX i design dzienniczka pacjenta

Dzienniczek pacjenta jest kluczowym narzędziem w procesie zbierania danych od uczestników badań klinicznych. Przeprowadziliśmy badanie UX i na jego podstawie zaprojektowaliśmy zrozumiałą i wygodną dla osób starszych wersję dzienniczka.


Certificates
  • 18+ jednostek chorobowych
  • 35+ wywiadów z pacjentami i lekarzami
  • 6+ krajów, w których pracowaliśmy z lekarzami i pacjentami
  • iF Design Award w kategorii Health za Service Design i UX