Rozwiązanie

System workflow

Program do zarządzania procesami w firmie szyty na miarę

Wyceń projekt


Nasze nagrody i wyróżnienia

Rozwiązanie dla mikro i małych firm standaryzujących swój proces

W czasach pracy zdalnej oprogramowanie typu BPM (business process management) umożliwia zorganizowanie przepływu pracy pomiędzy pracownikami. Zadania rozdzielone pomiędzy członków zespołu są kierowane według wstępnie zdefiniowanej ścieżki, dopóki proces nie zostanie zakończony. Zadania te mogą być zatwierdzane, uzupełniane o nowe informacje i dane.

Dzięki statusowaniu zadań aplikacja workflow wysyła odpowiednie powiadomienia do uczestników procesu, wyznacza pracownikom kierunek postępowania, mierzy czas i zbiera dane dotyczące przepływu. Gromadzenie danych w różnych punktach procesu pozwala menedżerom szybciej zauważyć marnotrawstwa, sprawniej kontrolować jakość procesu, a co za tym idzie przyspieszyć przepływ pieniędzy.

Wdrożenie systemu workflow jest podstawowym krokiem firmy w kierunku standaryzacji procesu i odciążenia właścicieli firm od operacyjnego nadzoru. MVP systemu workflow umożliwiające nadzorowanie procesu w firmie, tworzymy w ciągu 3 tygodni od zebrania wymagań. Wdrażamy oprogramowanie, które jest dedykowane danej konkretnej firmie i odzwierciedla wyłącznie jej proces.


Kontrola nad tysiącami spraw

Kontrola nad tysiącami spraw

Zadania rozdzielone pomiędzy członków zespołu mogą być zatwierdzane, uzupełniane o nowe informacje i dane. Aplikacja wyznacza pracownikom kierunek postępowania, mierzy czas i zbiera dane dotyczące przepływu.
Zmniejszenie ryzyk błędów

Zmniejszenie ryzyk błędów

Aplikacja komunikuje pracownikom o kolejnych krokach, przypomina o zaległy zadaniach, pozwala menedżerom szybciej zauważyć marnotrawstwa i sprawniej kontrolować jakość procesu.
Przyspieszenie skalowania firmy

Przyspieszenie skalowania firmy

Efektywniejsza realizacja zadań przyspiesza przepływ pieniędzy w firmie, a standaryzacja i automatyzacja kontroli procesu odciąża właścicieli firm od operacyjnego nadzoru. To pozwala przyspieszyć rozwój firmy i skalę jej działalności.

Własny system workflow w 3 tygodnie?


Case study

System workflow

System workflow do zarządzania procesem odszkodowań lotniczych

Dla firmy Passenger Rights S.A. (Opóźnionysamolot.pl, obecnie Delayfix.com) zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system do zarządzania procesem odzyskania odszkodowania lotniczego. Od momentu przyjęcia zgłoszenia od pasażera do momentu wypłaty odszkodowania. System umożliwił kontrolę nad tysiącami spraw i postępowaniami, zminimalizował ryzyko błędu i umożliwił firmie szybkie skalowanie swojej działalności.


Certificates
  • 70+ stworzonych aplikacji webowych
  • 10+ lat na rynku
  • 3+ analityków biznesowych do mapowania procesów firmy
  • 1+ lean inżynier w naszym zespole